Vizitë në Kosovë e redaksisë së webfaqes "Gjuha shqipe"

 Në kuadër të  përgatitjeve për konferencën e pestë për mësuesit e gjuhës amtare shqipe, redaksia e ueb faqes “Tema gjuha amtare” bëri një vizitë disa ditore në Republikën e Kosovës. Gjatë këtyre ditëve ata vizituan shumë institucione arsimore, kulturore etj.
Me 18 mars, Muhamet Muriqin, redaktor dhe Isuf Bajraktarin, anëtar i redaksisë, i priti ministri i arsimit z. Enver Hoxhaj.

Ata e njoftuan ministrin Hoxhaj me ecuritë e procesit mësimorë në gjuhën shqipe në Suedi me ç'rast falënderuan institucionin më të lartë të vendit për përkrahjen e deri tashme në zhvillimin e procesit mësimor në gjuhën shqipe për fëmijët tanë që aktualisht jetojnë në këtë vend. Ata e ftuan ministrin Hoxhaj që të merr pjesë në konferencën e 5-të të mësimdhënësve të gjuhës shqipe e cila do të mbahet në maj të këtij viti në Suedi. Konferencën do ta organizojë Redaksia e Ueb faqes “Tema gjuha amtare” në Suedi. Gjatë këtij takimi ata e njoftuan ministrin Hoxhaj edhe për punën që po bëhet në hartimin e Monografisë së shkollës shqipe në Suedi dhe ia dorëzuan projektin e Monografisë.
Me këtë rast ministri Hoxhaj është shprehur se është në dijeni për punën që bëni atje. Ai tha se e çmon lartë punën dhe angazhimin mësimdhënësve shqiptarë në Suedi por edhe në vende tjera për kontributin që po e japin në ruajtjen e kujtesës për gjenezën dhe kultivimin e ndjenjës së dashurisë ndaj gjuhës amtare e të atdheut në përgjithësi .
Ministri gjithashtu i përgëzoi ata për hartimin e monografisë kushtuar zhvillimit të procesit mësimorë në gjuhën shqipe në Suedi e cila do të ketë vlerën dokumentare për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve tanë në diasporë. Me këtë rast dua të falënderoi edhe shtetin Suedez për përkrahjen dhe ndihmesën që po e jep në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve tanë që aktualisht jetojnë në këtë vend. Në ç`do kohë do të keni përkrahjen time dhe të institucionit që e drejtoj është shprehur në fund ministri Hoxhaj.


Në këtë takim ishin prezent edhe këshilltari i ministrit z. Nehat Mustafa dhe z. Nuhi Gashi, zyrtar i MASHT –it për mësim plotësues në diasporë.

Pos vizitës në Ministrinë e Arsimit, redaksia e webfaqes bëri vizitë edhe në Akademin e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ku i priti kryetari i ASHAK, akademik Rexhep Ismajli, pastaj në Akademin Ushtarake të TMK-së ku u takuan me Komandantin e kësaj Akademie, Kolonel Rrustem Berishën dhe Nënkolonel Hysen Berishën.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ata bënë vizitë edhe në Zyrën për çështje Jorezidente pranë Kryeministrit ku i priti drejtori i kësaj zyre z. Naim Dedushaj, në Institutin e

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisë së Kosovës ku u takuan me drejtorin e Institutit prof. dr. Jusuf Bajraktarin, në Drejtorinë Komunale të Arsimit të Prishtinës ku u pritën nga z. Agim Gashi, në Parlamentin e Kosovës etj. Në të gjitha këto takime, anëtaret e redaksisë së webfaqes "Tema gjuha amtare" prezentuan punën qe është bëre dhe po bëhet në Suedi për edukimin e fëmijëve shqiptar, ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare tek këta fëmijë si dhe prezentuan projektin e fundit, Monografinë "Mësimi shqip në Suedi".

Redaksia e Faqes ishte në vizitë edhe në komunën e Lipjanit ku i priti Drejtori i Drejtoratit për Arsim të kësaj komune dhe në shkollën fillore "Vëllezërit Frashëri" në Lipjan.