Udruženje nastavnika

Bosanskohercegovački savez nastavnika, učenika i roditelja u Švedskoj

Bosniskhercegovinska riksförbundet för lärare, elever och föräldrar i Sverige

Na Trećoj konferenciji nastavnika bosanskog jezika 2007.godine je formirano udruženje koje je okupilo šezdesetak nastavnika koji rade u različitim dijelovima Švedske. Formiranjem četiri lokalna udruženja i sedam aktiva ovo udruženje je 2009.godine preraslo u BiH savez nastavnika, učenika i roditelja u Švedskoj.

Organizacioni broj: 802447-2667
Plus Giro: 549218 - 6

Sjedište: Linköping

Predsjednik: Sabit Kalkan Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sekretar:  Alma Koralić Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Blagajnik: Tifa Osmanbegović Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stadgar

Arbetsplan 2010

Kako postati član?

 


Sastanak Izvršnog odbora, august 2010 

 

 

 

Skriv ut

on .

Sastanak Izvršnog odbora,mart 2010.

Sastanak Izvršnog odbora,mart 2010.

Polovinom prošlog mjeseca,u Skövdeu je održan sastanak Izvršnog odbora Saveza nastavnika bosanskog jezika.U uvodnom dijelu sastanka održana je komemoracija preminuloj kolegici,Emiri Bešić,čija je iznenadna smrt doboko potresla sve one koji su je poznavali,a naročito njene kolege iz Göteborga.Radni dio sastanka bio je posvećen diskusiji o budućem finansiranju Saveza. Jedan od bitnih…

Läs mer

Skriv ut

on .

Sastanak Izvršnog odbora

U subotu, 12 decembra 2009 godine, održan je sastanak Izvršnog odbora BiH saveza nastavnika, roditelja i učenika. Berit Berg, direktor za nastavu maternjeg jezika u opštini Linköping, ugostila je učesnike sastanka i pri tom im se zahvalila na "druženju i nezaboravnim danima provedenim u Sarajevu, na Petoj saveznoj konferenciji".…

Läs mer

Skriv ut

on .

Sastanak Izvršnog odbora Udruženja nastavnika bosanskog jezika

Sastanak Izvršnog odbora Udruženja nastavnika bosanskog jezika

U subotu je u Värnamu, održan sastanak Izvršnog odbora Udruženja nastavnika bosanskog jezika. Sastanku su prisustvovali članovi odbora: Alma Čomić, Izet Olević, Arzija Hrnjadović, Gaca Radetinac, Alma Ćoralić, Tifa Krkić, Sabit Kalkan, i član Savjeta udruženja Sevleta Hrustić. Gost sastanka je bio i Glavna tema sastanka je bila Konferencija za nastavnike bosanskog jezika u Sarajevu.

Uskoro slijedi detaljniji izvještaj sa sastanka kao i program konferencije.

Läs mer

Skriv ut

on .

Sastanak Izvršnog odbora Udruženja nastavnika bosanskog jezika

Sastanak Izvršnog odbora Udruženja nastavnika bosanskog jezika

 

Jučer je u Linkopingu, u prostorijama NBV-a održan sastanak Izvršnog odbora Udruženja nastavnika bosanskog jezika. Sastanku su prisustvovali članovi odbora: Alma Čomić, Izet Olević, Mehmed Muhedinović, Arzija Hrnjadović, Gaca Radetinac, Alma Ćoralić, Tifa Krkić, Sab it Kalkan, Refik Masleša i član Savjeta udruženja Sevleta Hrustić.…

Läs mer

Skriv ut

on .

Sastanak Izvršnog odbora Udruženja nastavnika bosanskog jezika

Sastanak  Izvršnog odbora Udruženja  nastavnika bosanskog jezika


Meho, Sabit, Refik, Gaca, Izet, Amela, Azra, Tifa, Alma

Danas je u Geteborgu održan redovni sastanak Izvršnog odbora Udruženja nastavnika bosanskog jezika. Jedna od tačaka dnevnog reda je bila 5.jubilarna konferencija za nastavnike bosanskog jezika. Dogovoreno je da se Konferencija održi u Sarajevu, krajem oktobra mjeseca, u 44. sedmici.  Čitaj dalje...

Läs mer