Skriv ut

on .

Äidinkielen etäopetus

Äidinkielen etäopetus

Möjligt att läsa modersmål på distans

Bristen på modersmålslärare i mindre kommuner leder ibland till att elever som har rätt till modersmål blir utan undervisning, men det finns möjlighet att få undervisning på distans

Pienet kunnat eivät voi aina järjestää äidinkielen opetusta, koska eivät löydä opettajia. Yksi ratkaisu asiaan on etäopetus.

Radion P4-kanavan Joanna Korbutiak on haastatellut aiheesta tällä viikolla kuntien päättäjiä, oppilaita ja opettajia.

Skriv ut

on .

Oppilaanohjausta äidinkielellä

Oppilaanohjausta äidinkielellä

Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål.  Skolverkets film "Studiehandledning på modersmål" beskriver och ger exempel på hur man kan organisera och genomföra studiehandledning.
Oppilas, joka juuri tullut Ruotsiin eikä voi seurata vielä ruotsinkielistä opetusta, voi saada oppilaanohjausta omalla äidinkielellään. Katso Skolverketin filmi "Studiehandledning på modersmål" Se filmen
Skriv ut

on .

Vähemmistökieliä koskeva lainmuutos

Vähemmistökieliä koskeva lainmuutos

Grundläggande modersmålsundervisning

Riksdagen röstade den 4 juni 2014 för vissa förändringar i skollagen. När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller…

Lue lisää

Skriv ut

on .

Suomenkielisiä lyhytelokuvia esikoululaisten ja vasta-alkajien opetukseen

Suomenkielisiä lyhytelokuvia esikoululaisten ja vasta-alkajien opetukseen

Kortfilmer på finska

Filmerna är gjorda på initiativ av Bollnäs kommuns förskolechefer och Modersmålsenheten i Bollnäs.

Elever på Granbergsskolans 7-9 med mediainriktning har filmat enligt ett manus skrivet av kommunens specialpedagog för förskolan och Mediecentrum har bistått med redigering.

Modersmålslärare i kommunen har sedan översatt och lagt text till berättelserna.

Lyhytelokuvia, jotka sopivat esikoululaisten ja vasta-alkajien suomenkielen opetukseen.

http://www.bollnas.se/index.php/pedagogisk-inspiration/modersmalsstoed