Grundskola

Skriv ut

Europeisk språkportfolio (ESP)


esp1Pedagogiska verktyg för kvalitet i modersmålsundervisning

Nedan presenterar vi en sammanfattande beskrivning av några pedagogiska verktyg som modersmålsundervisningen i Österåkers kommun använder i grundskolan, åk1-9. Syftet är att lärare, elever, föräldrar och skolledare ska ha material för planering, uppföljning och utvärdering av modersmålsundervisningen enligt den nya läroplanen. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)

Läromedel
Här kan man anteckna viktiga läromedel som kommer att användas. Läraren presenterar innehållet till elever och föräldrar och informerar skolledningen och andra lärare.

Läromedel

Centralt innehåll i modersmål (förslag)
Filen har tre delar: en del för åk 1-2-3, en del för åk 4-5-6 och en del för åk 7-8-9.
Varje del har ett antal förslag för språkbehandling. MAN MÅSTE ARBETA MED ALLA PUNKTER FRÅN Åk1 TILL Åk 9. Varje förslag är baserat på den nya läroplanen och är ett minimum för lärarens undervisning i tre år. Läraren kan komplettera/utöka innehållet med språkspecifikt material.
- Man kan kombinera olika förslag på listan och kan lägga till egna språkspecifika områden.
- Man väljer läromedel i samarbete med eleverna. Viktiga läromedel antecknas på läromedelslistan.
- I åk 1-2-3-4-5 antecknar man en bedömning. Bedömningen är markerat med olika pilar och kommer från ESP (Europeisk språkpass).
-I åk 6-7-8-9 antecknar man både en bedömning och betyg.


Anm.1: listan i åk 6 är likadan med listan i åk 4-5, men åk 6 presenteras separat eftersom läraren kommer att sätta betyg.
Anm. 2: diskutera i gruppen av modersmållslärare bedömning och betyg. Jämför med kriterierna på läroplanen.


Innehåll

Europeiskt språkpass (ESP)
Man kan med fördel använda materiel från ESP för att komplettera sin planering av undervisning.

Språkpass

Planering
Här finns två planeringskort som kan kopieras och kan användas för planering av undervisning för varje elev. IUP. Kortet sparas i elevens portfölj och presenteras för föräldrarna vid utvecklingssamtal. På kortet antecknar läraren sin bedömning som presenteras för eleven och elevens föräldrar. På planeringskortet antecknar läraren de viktigaste punkterna som kommer att tas upp under en undervisningsperiod, t.ex. 2-3 veckor osv. Sedan planerar man nya områden.

Planering

Bedömning & Betyg
- Mot slutet av varje termin sammanfattar läraren elevens resultat på ”Planeringskorten” och antecknar en sammanfattande bedömning och/eller betyg på kortet B & B.
- Bedömning: första kortet används för bedömning av elevens resultat i åk 1,2,3,4,5
- Bedömning & Betyg: andra kortet används för bedömning och betyg i åk 6, 7, 8 och 9.
- Läs och tillämpa kriterierna på läroplan för modersmål.

Bedömning

Iakovos Demetriades, okt.2011
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tel. 0736-252244, 070-3106133