Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Stressade lärare

Stressade lärare
De flesta lärare trivs i skolan men mer än varannan uppger att de är stressade. Bland de äldre eleverna tycker fler att det blivit svårare att få stöd i skolan och att undervisningen försämrats. Skolverkets rapport Attityder till skolan 2012 visar en negativ utveckling på flera centrala områden sedan den förra undersökningen 2009.
- De senaste åren har…

Läs mer...

Skriv ut

Digital kompetens

Digital kompetens
Filmade intervjuer med lärare och studiehandledare som gått kursen ”Digital kompetens för modersmålslärare” anordnad av UtvecklingsPorten i Sundsvall. Se filmer
Skriv ut

Polyglotter

Polyglotter
Vad är det som gör att vissa människor snabbt kan lära sig ett nytt språk på en hög nivå? Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. En polyglott är en person som lärt sig minst 6 nya språk i vuxen ålder och som fortsätter att kunna de språken riktigt bra. Se filmen!
Skriv ut

Skolledarkonferens 2013

Skolledarkonferens 2013
Årets konferens för skolledare med lokalt ansvar för modersmål hölls på Malmö Högskola den 23-24 maj 2013. Målet med mötet var att ge skolledare en riktad information, möjlighet till kontakter och erfarenhetsutbyten. Modersmålsenheten i Malmö i samverkan med Skolverket, Tema modersmål bjöd in ca 200 skolledare från hela landet. Vid konferensen deltog 90 skolledare från 55 olika kommuner. Nu kan…

Läs mer...

Skriv ut

Information på olika språk

Information på olika språk
Ämnesprov i årskurs 3 ges i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Proven ska ge läraren stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultatet från proven kan dessutom användas för planering av den fortsatta undervisningen. Information om ämnesproven i årskurs 3 till föräldrar finns på olika språk.

Provet 2013 är ett helt nytt, men liknar proven…

Läs mer...

Skriv ut

Bidrag för ökad undervisningstid

Bidrag för ökad undervisningstid
Fram till den 28 juni kan huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 6-9, ansöka om att delta i försöksverksamheten. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket. Huvudmän får bidrag för de elever som antas till försöksverksamheten. Läs mer