Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Hur blir man klok på sitt andra språk?

Hur blir man klok på sitt andra språk?
 
Föreläsning med Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Stockholms universitet.
I dagens skola har en av fem elever ett annat modersmål än svenska. I många skolor i flerspråkiga områden gäller det nästan alla elever. Många elever har därför begränsade språkfärdigheter i svenska när de börjar skolan, oavsett om det sker direkt från första klass eller…

Läs mer...

Skriv ut

Internationella biblioteket

Internationella biblioteket
Internationella biblioteket ingår i Stockholms stadsbibliotek och ligger på Odengatan 59, mitt i centrala Stockholm. Bor du på någon annan ort i Sverige och inte har möjlighet att komma dit kan du vända dig till ditt lokala bibliotek. Där kan de hjälpa dig att beställa böcker från Internationella biblioteket. Internationella biblioteket fungerar nämligen som lånecentral för landets alla…

Läs mer...

Skriv ut

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus
Antalet nyanlända elever ökar i Sverige och mycket tyder på att ökningen fortsätter. Allt fler kommuner måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning. Kommunernas erfarenheter av mottagande av nyanlända varierar mycket. Ibland finns lång erfarenhet och strategier för verksamheten.Ibland vilar verksamheten på personal utan fast förankring på den kommunala…

Läs mer...

Skriv ut

Bristande modersmålsundervisning

Bristande modersmålsundervisning
Många gymnasieskolor erbjuder inte elever från de nationella minoritetsgrupperna den undervisning i minoritetsspråk som de har rätt till. Det skriver Skolinspektionen i en rapport till regeringen. I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Skolinspektionen har granskat hur ett urval kommuner, kommunalförbund och fristående huvudmän erbjuder och anordnar undervisning i dessa språk i…

Läs mer...

Skriv ut

Hedersomnämnanden 2013

Hedersomnämnanden 2013
Lärarna på Trollbacksskolan har, i samarbete med lärarna på Centrum för tvåspråkighet, Västerås fått ett hedersutnämnande från Skolverket. Utnämnande sker med anledning av skolans europeiska kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2013.
Juryns motivering: "Trollbackaskolan samt Centrum för tvåspråkighet får ett hedersomnämnande för sitt arbete med att organisera och skapa möjligheter för klasslärare och modersmålslärare att samarbeta i gemensamma projekt och teman.…

Läs mer...

Skriv ut

Utvärdering och frågor

Utvärdering och frågor
I denna artikel hittar du utvärderingen från Skolverkets konferens som ägde rum i Västerås den 30-31 oktober. Under konferensen skickades också sms frågor till inbjudna föreläsare. Nedan kan du läsa vilka frågor som ställdes samt alla svar. Vill du veta ännu mer om konferensen, särskilt vad som behandlades den 31 oktober, så går gärna in på de olika…

Läs mer...