Icon 01 Icon 02 Icon 03 Icon 04 talbok ur Icon 05 fif nationella-minoriteter
Skriv ut

Tv-produktion och radiosändningar på 30 olika språk

Tv-produktion och radiosändningar på 30 olika språk
Deutsche Welle (DW) är Tysklands utlandskanal, som erbjuder tv-, radio- och nätsändningar. TV-produktion finns i fyra språkvarianter, på tyska, engelska, spanska och arabiska, radiosändningar görs på 30 olika språk. TV-program görs på tyska först, varefter innehållet anpassas till de olika språkversionerna.
Motsvarigheter i andra länder är till exempel Radio France Internationale, BBC World Service, Voice of America och Radio…

Läs mer...

Skriv ut

Elever med utländsk bakgrund

Elever med utländsk bakgrund
Elever med utländsk bakgrund läser oftare vidare på högskolan jämfört med elever med svensk bakgrund. Drygt hälften, 53 procent, av alla elever med utländsk bakgrund som avslutade gymnasieskolan våren 2010 påbörjade studier på universitet eller högskola inom tre år, jämfört med 41 procent av eleverna med svensk bakgrund. Bland de olika gymnasieutbildningarna är det eleverna på de naturvetenskapliga…

Läs mer...

Skriv ut

Kunskap, språk och identitet

Kunskap, språk och identitet
Hur kan skolan stötta, så att fler elever når målen? Lgr 11 visar att lärare behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen, men hur gör man det i praktiken? Att förändra sitt arbetssätt kräver kompetensutveckling och är inte gjort i en handvändning. Men många forskare och skolor kan berätta om förhållningssätt som fungerar och som även gynnar…

Läs mer...

Skriv ut

Hur blir man klok på sitt andra språk?

Hur blir man klok på sitt andra språk?
 
Föreläsning med Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Stockholms universitet.
I dagens skola har en av fem elever ett annat modersmål än svenska. I många skolor i flerspråkiga områden gäller det nästan alla elever. Många elever har därför begränsade språkfärdigheter i svenska när de börjar skolan, oavsett om det sker direkt från första klass eller…

Läs mer...

Skriv ut

Internationella biblioteket

Internationella biblioteket
Internationella biblioteket ingår i Stockholms stadsbibliotek och ligger på Odengatan 59, mitt i centrala Stockholm. Bor du på någon annan ort i Sverige och inte har möjlighet att komma dit kan du vända dig till ditt lokala bibliotek. Där kan de hjälpa dig att beställa böcker från Internationella biblioteket. Internationella biblioteket fungerar nämligen som lånecentral för landets alla…

Läs mer...

Skriv ut

Nyanlända elever i fokus

Nyanlända elever i fokus
Antalet nyanlända elever ökar i Sverige och mycket tyder på att ökningen fortsätter. Allt fler kommuner måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever och erbjuda bra utbildning. Kommunernas erfarenheter av mottagande av nyanlända varierar mycket. Ibland finns lång erfarenhet och strategier för verksamheten.Ibland vilar verksamheten på personal utan fast förankring på den kommunala…

Läs mer...